Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Talousapu.fi on Leadout Oy:n omistama ja hallinnoima verkkopalvelu.

Leadout Oy on sitoutunut käsittelemään toiminnassaan kohtaamien ihmisten henkilötietoja ensiluokkaista tietosuojakäytäntöä noudattaen.

Tästä selosteesta saat kattavan kuvan sivustolla kerättyjen henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, kuten minkä tyyppistä tietoa sivustomme käyttäjistä kerätään, kuinka kerättyä tietoa käytetään ja miten tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjän viralliset tiedot

Leadout Oy

PL 272
20101 Turku
Y-tunnus: 2584445-3

Tietosuojavastaava:

Jari Jokelainen

info@talousapu.fi

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään?

Leadout Oy käsittelee henkilötietoja ainoastaan ennalta määrättyihin käyttötarkoituksiin. Kaikkeen käyttöön on selkeä ja läpinäkyvä peruste.

Talousapu.fi-sivustolla kerättäviä henkilötietoja käytetään ensisijaisesti rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden markkinointiin ja palveluita koskevan tiedon välittämiseen. Tietoa kerätään myös sivustojen ja palveluiden tarjoamiseen liittyvään viestintään ja asiakassuhteiden hoitamiseen sekä sopimusten ja voimassa olevien lakien mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen.

Olemme liittäneet tähän selosteeseen yksityiskohtaisen tiedon sivustolla kerätystä tiedosta. Tiedot on luokiteltu seuraavalla tavalla:

 • Leadout Oy:n sivustoiltaan keräämät tiedot, jotka välitetään yhteistyökumppaneille tilatun palvelun/tuotteen toimittamiseksi ja laskuttamiseksi kerätyt tiedot (Kartoitustiedot);
 • tarjotuista palveluista ja tuotteista informoimiseen ja markkinoimiseen käytettävät tiedot (Markkinointi- ja asiakaspalvelutiedot); ja
 • verkkopalveluiden tarjoamista ja kehittämistä varten automaattisesti kerättävät tiedot (Käyttäjätiedot)

Tietoja voidaan lisäksi käyttää Leadout Oy:n palveluiden kehittämiseen ja siihen liittyvään tutkimustoimintaan.

Millaista tietoa rekisteröidyistä kerätään Talousapu.fi-sivustolla?

Rekisteröidyistä kerätään ainoastaan sitä tietoa, joka on sivuston käyttötarkoitusta varten tarpeellista.

Kartoitustiedot

Talousapu.fi-sivuston pääasiallinen tarkoitus on välittää luotonhakijoiden tietoja luotonantajille. Sivuston käyttäjistä voidaan tätä tarkoitus varten kerätä seuraavia Kartoitustietoja.

Henkilötiedot
 • Etu- ja sukunimet
 • Henkilötunnus (henkilön todentaminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen)
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero(t) ja sähköpostiosoite)
Taustatiedot
 • Kansalaisuus
 • Siviilisääty
 • Työllisyys
 • Ammatti
 • Asepalvelus (jos hakija on alle 30-vuotias mies)
Luottokelpoisuuteen vaikuttavat tiedot
 • pankkitilit, aikaisemmat lainat ja luotot, pankki- ja luottokortit sekä luottohistoria ja -tiedot
 • Liikevaihto ja menot (yrityksen)
 • Lainatyyppi jota hakija on hakemassa
 • Rahoitustuotteet ja lainat joita rekisteröity on hakenut

 

Markkinointi- ja asiakaspalvelutiedot

Sivustolla voidaan kerätä tietoja myös markkinointi- ja asiakaspalveluttarkoituksia varten. Markkinointitiedot kootaan erilliseen sivustokohtaiseen markkinointirekisteriin ja voi sisältää rekisteröidystä seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimet
 • Osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika
 • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
 • Asiakaspalvelutiedot ja yhteydenotot

Verkkopalvelun ja sähköisten työkalujen keräämät Käyttäjätiedot

Sähköiset työkalut

Leadout Oy on sitoutunut käyttämään ainoastaan sellaisia Käyttäjätietoja tallentavia työkaluja, joita tarjoavat palveluntarjoajat ovat sitoutuneet Euroopan Unionin alueella voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön. Leadout Oy käyttää palvelunsa yhteydessä erilaisia anonyymia analytiikkaa hyödyntäviä työkaluja.

Talousapu.fi-sivuston analytiikassa on tukeuduttu Google Analyticsiin, joka kerää anonyymia tietoa sivuston kävijöistä ja heidän käyttäytymisestä sivustolla. Google Analytic:sta voi lukea lisää tästä: https://analytics.google.com/analytics/web/

Sähköisessä viestinnässään Leadout Oy tukeutuu MailChimp-sähköpostipalvelua, joka voi kerätä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • tiedot sähköpostien avaamisesta tai linkkien klikkaamisesta;
 • tieto henkilön eniten käyttämästä sähköpostiohjelmasta; ja
 • kieli- ja sijaintitiedot

MailChimp palvelusta voit lukea lisää seuraavasta linkistä: https://mailchimp.com/.

Evästeet

Talousapu.fi-sivuston käyttäjistä voidaan kerätä heidän päätelaitteita koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla Leadout Oy voi tunnistaa selaimen ja käyttää näin saatua tietoa esimerkiksi sivustolla vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivuston analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenä on tällöin kehittää palvelua käyttäjiä entistä paremmin palvelevaksi. Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä, joita he voivat asentaa päätelaitteellesi vieraillesasi Leadout Oy:n sivustoilla.

Evästeiden avulla voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut ja niillä käytetty aika
 • selaintyyppi, päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen
 • miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut sivustolle
Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla

Sivustolla käytettyjen evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös yrityksen oman mainonnan kohdentamisessa kolmansien osapuolten sivustoilla. Leadout Oy toimii yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppaneiden evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyjen tietojen avulla mainoksia voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille käyttäjille, joita mainokset todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös sivuston ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Leadout Oy voi yhteistyökumppaniensa kanssa lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainokset ovat. Tässä tarkoituksessa voidaan kerätä lisäksi myös seuraavia tietoja:

 • Kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa?
 • Onko mainos avattu?
 • Johtiko mainoksen avaaminen tuotteet ostamiseen verkkokaupassa?

Sivuston käyttäjä voi itse hallinnoida missä laajuudessa evästeitä voidaan käyttää esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden käytön voi myös estää kokonaan muuttamalla selaimen asetuksia. On kuitenkin hyvä huomioida, että evästeiden poistaminen käytöstä voi johtaa joidenkin sivuston toiminnallisuuksien poistumiseen.

Evästeiden avulla tehtävän mainosten kohdentamisen voi kieltää alla olevista linkeistä:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fi

http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietojen säilytys riippuu siitä mitä käyttötarkoitusta varten tietoja on kerätty. Osaan tiedoista voi kohdistua myös lakisääteisiä velvollisuuksia, jolloin tietojen säilytysajat määräytyvät suoraan kulloinkin voimassa olevan lain perusteella.

Markkinointitietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisterinpitäjä hyödyntää tietoa markkinoinnin tarkoituksissa. Rekisteriin tallennettujen tietojen soveltuvuutta ja tarvetta käsittelyyn arvioidaan vähintään kahden vuoden välein, jolloin tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Markkinointitietojensa poistamista rekisteristä, milloin tahansa.

Kartoitustietoja säilytetään yhden vuoden ajan, jonka jälkeen hakijan tiedot poistetaan.

Automaattisesti kerättävät Sivustotiedot, kuten Google Analyticsin keräämä tieto, poistetaan viimeistään 38 kuukauden kuluttua vierailusta.

Evästeisiin liitoksissa olevat tiedot käyttäjä voi poistaa milloin tahansa selaimensa asetuksista.

Kenellä on pääsy tietoihin ja kuinka tiedot on suojattu?

Leadout Oy suhtautuu henkilötietojen suojaamiseen erittäin vakavasti. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina tietoturvallisessa ympäristössä. Kaikki käsitellyt tiedot on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käytössä olevat tekniset järjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin tietoturvaan liittyvin ratkaisuin ja niitä käyttävien henkilöiden määrä on rajattu, koulutettu ja ohjeistettu asianmukaisesti.

Markkinointi ja asiakaspalvelutietoja, Kartoitustietoja tai Sivustotietoja ei käsitellä lainkaan manuaalisesti. Sähköisten henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Tiedot kerätään palvelimille, jotka ovat salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Palvelimet ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.

Tiedonsiirto järjestelmien välillä tapahtuu suojatusti.

Kaikkia Leadout Oy:n työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Ulkopuolisten palveluntarjoajien osalta tarvittava tietosuojataso on varmistettu erillisin tietojenkäsittelyä koskevin sopimuksin ja palveluntarjoajille asetetuin laadullisin vaatimuksin.

Mistä tiedot kerätään ja mikä on keräyksen laillinen perusta?

Tiedot kerätään kaikkien tietoryhmien osalta pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään.

Kartoitustietoihin ja Markkinointi- ja asiakaspalvelutietoihin talletettavat tiedot kerätään suoraan asiakkaalta itseltään. Sivustotiedot tallentuvat automaattisesti käyttäjän selainasetuksissaan antaman suostumuksen kautta hänen käyttäessä Talousapu.fi:n sivustoja.

Leadout Oy:n oikeus käsitellä Kartoitustietoja perustuu asiakkaan kanssa muodostettavaan sopimussuhteeseen, jonka perusteella Leadout Oy välittää luotonhakijan antamat tiedot muokkaamattomana luotonantajille. Kartoitustietoja käsitellään ainoastaan sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Markkinointitiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, heidän antaman etukäteisen suostumuksen perusteella. Niiden markkinointirekisterissä olevien henkilöiden osalta, jotka eivät ole antaneet etukäteistä suostumusta markkinointiin sovelletaan suoramarkkinointia koskevia periaatteita, jolloin oikeus suoramarkkinointiin muodostuu rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Luovutetaanko tietoja ulkopuolisille tahoille?

Leadout Oy:n keräämiä Kartoitustietoja luovutetaan säännönmukaisesti luotonantajille. Tiedot luovutetaan sopimuksen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena muokkaamattomina.

Markkinointietoja ja Sivustotietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Leadout Oy:n ulkopuolelle, lukuunottamatta Leadoutin Oy:n käytössä olevia tietojärjestelmiä ja tiedon analysointiin liittyviä palveluita.

Leadout Oy saattaa käyttää tiedon keräämisessä, tallentamisessa ja käsittelyssä ulkopuolisia palveluntarjoajia. Leadout Oy käyttää mm. Amazon Web Services Inc. yhtiön tarjoamaa pilvipalvelinpalvelua (AWS). Lisätietoa heidän kattavasta tietoturvasta ja sitoutumisesta EU:n laajuiseen tietosuojatasoon löydät sivustolta https://aws.amazon.com/security/.

Ulkopuolisia palveluita käytetään ainoastaan tiettyä tarkasti määriteltyä tarkoitusta varten. Tallennettu tieto pyritään aina minimoimaan, eikä Leadout Oy ikinä talleta arkaluonteista tietoa muuta kuin korkeimman tietosuoja- ja tietoturvatason palveluihin. Leadout Oy:n käyttämät ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat sitoutuneet EU:n alueella kulloinkin voimassaoleviin tietosuojakäytäntöihin ja tiedonkäsittelyn asianmukaisuus on varmistettu erillisin tietojenkäsittelyä koskevin sopimuksin.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kartoitustietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole käytössä olevien teknisten järjestelmien johdosta välttämätöntä.

Leadout Oy:n käyttämän Amazon Web Services Inc. yhtiön tarjoaman pilvipalvelinpalvelun (AWS) palvelimista osa sijaitsee Euroopan Union ulkopuolella. Lisätietoa heidän kattavasta tietoturvasta, Privacy Shield -sertifioinnista ja sitoutumisesta EU:n laajuiseen tietosuojatasoon löydät sivustolta https://aws.amazon.com/security/.

Markkinointitietojen osalta on myös syytä huomioida, että Leadout Oy käyttää suoramarkkinoinnissaan MailChimp-sähköpostipalvelua ja asiakastietojen hallinnassa Agile CRM-ohjelmistoa, joiden käyttämät palvelimet saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. MailChimp ja Agile CRM ovat kuitenkin tietosuojaan erittäin vakavasti suhtautuva Privacy Shield -sertifioituja palveluita, jotka ovat sitoutunet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja Euroopan Unionin komission kolmansissa maissa sijaitseville yrityksille asettamia vaatimuksia tietosuojan tasosta.

Yksityiskohtaista lisätietoa MailChimpin tietosuojasta löydät osoitteesta: https://mailchimp.com/legal/privacy/ ja Agile CRM:n tietosuojasta osoitteesta: https://www.agilecrm.com/legalese/.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on laajat oikeudet vaikuttaa hänestä tallennettujen henkilötietojen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekistereihin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua.

Tarkistus- ja oikeuspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna tietosuojaselosteen ensimmäisessä kappaleessa mainittuun osoitteeseen. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä, mitä tietoa vaaditaan tarkastettavaksi tai korjattavaksi.

Rekisteröidyllä on lisäksi mm. seuraavat lakisääteiset oikeudet:

 • oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle annettuaan erillisen suostumuksen tietojen siirtoon;
 • oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä ja oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä oikeudellisista syistä;
 • oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn; ja
 • oikeus vaatia tietojensa poistoa rekisteristä.

Markkinointiin liittyen rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina-, mielipide- ja muuta tutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän kokee, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai muuta voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä.

Muutokset

Leadout Oy on sitoutunut ylläpitämään tietosuojatasonsa myös tulevaisuudessa ja päivittää tätä Tietosuojaselostetta tarpeen mukaan. Suosittelemmekin, että tutustut Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 


Etusivu » Tietosuojaseloste

Talousapu kilpailuttaa lainat - vertaile ja löydä edullisin!

lainaa-luotettavasti

Vertaile lainoja luotettavasti

Vertaile lainoja luotettavasti Talousapu-palvelun avulla. Yrityksellämme on korkein AAA –luottoluokitus ja olemme auttaneet jo yli 10000 käyttäjää löytämään edullisen lainan. Teemme puolueetonta lainavertailua, jotta sinä löydät edullisimman lainan. Palvelumme on täysin ilmainen, eikä hakemus ole sitova.

Hae lainaa

Hae lainaa heti tilille

Hae lainaa helposti ja nopeasti palvelumme kautta. Lainahakemuksen täyttäminen kestää 3 minuuttia. Näet luottopäätökset heti. 1. Täytä hakemus, kilpailutamme sen heti. 2. Vertaile lainatarjouksia ja valitse halvin laina. 3. Vahvista lainasopimus ja nosta rahat heti tilille.

Lainaa helposti ja nopeasti

Edullisin laina kilpailuttamalla

Kilpailutamme lainasi heti 25 suomalaisella pankilla ja yhteistyökumppanilla. Löydät halvimman lainan helposti ja nopeasti palvelumme kautta. Ei enää useilla sivustoilla käymistä ja hintatietojen etsimistä. Yksi hakemus - monta kilpailutettua lainatarjousta.

Kuka voi hakea lainaa?

Voit hakea lainaa jos täytät seuraavat ehdot:

Lainahakemus ikäraja

IKÄ

Olet vähintään 18-vuotias

Hakemus tulot

TULOT

Sinulla on säännölliset palkka- tai eläketulot

Luotto maksuhistoria

MAKSUHISTORIA

Sinulla ei ole julkisia luottohäiriömerkintöjä

Laina vakuudet

VAKUUDET

Hakemusta varten et tarvitse vakuuksia

laina 60000

LAINAMÄÄRÄ

Voit hakea lainaa 100€ ja 60.000€ väliltä

Usein kysytyt kysymykset

Lainanhaku

Mikä on Talousapu ja miten hyödyn palvelusta?

Talousapu on kotimainen palvelu, jonka kautta voit vertailla lainatarjouksia ja löytää sinulle sopivan lainan.

Talousapu -palvelin kautta kilpailutat lainahakemuksesi usealla rahoitusyhtiöillä ja pankeilla, joten löydät parhaan lainan juuri sinulle.

Lainanhaku

Kuinka isoa lainasummaa voin hakea?

Talousapu -palvelun avulla voit hakea lainaa 100 eurosta aina 60.000 euroon asti.

Lainaa tarjoavat pankit ja rahoitusyhtiöt arvioivat hakemuksesi perusteella, paljonko sinulle voidaan tarjota lainaa.

Lainanhaku

Millä korolla voisin saada lainaa?

Lainan korko on aina yksilöllinen. Saat selvitettyä sinulle tarjottavan korkotason täyttämällä lainahakemuksen kokonaan loppuun asti.

Jos päätät täyttää lainahakemuksen, ei sido sinua mihinkään. Hakemalla näet helposti millä ehdoilla voit saada lainaa.

Lainanhaku

Kuinka pikaisesti saan lainan tililleni?

Varat saat tilillesi jopa saman päivän aikana tai viimeistään muutamassa arkipäivässä. Tähän vaikuttaa myös minkä lainatarjouksen valitset.

Lainanhaku

Voiko lainahakemukseen ottaa mukaan yhteishakija?

Yhteishakijalla voit saada paremman lainatarjouksen. Yhteishakijan mukaan ottaminen parantaa mahdollisuuksia saada hakemasi summan ja voit myös saada lainalle alhaisemman koron.

Lainahakemuksesta löydät oman osion yhteishakijan tietoja varten. Yhteishakijaksi kelpaa perheenjäsen tai muu lähisukulainen.

Lainanhaku

Minulla on jo useampi laina, voinko saada silti tarjouksia?

Kyllä. Palvelumme kautta voit tarkistaa saisitko uuden lainan pienemmällä korolla.

Palvelumme avulla voit myös yhdistää useamman pikavipin tai luottokorttilainan, jolloin maksat vain yhtä lainaa kuukaudessa ja säästät kuukausittaisissa kuluissasi.

Lainanhaku

Voinko hakea lainaa ilman vakuuksia tai takaajia?

Hakemusta varten et tarvitse takaajia tai vakuuksia. Tämä tarkoittaa, että et tarvitse omaisuutta vakuudeksi tai muita henkilöitä lainan takaajaksi.

Lainanhaku

Voinko maksaa luoton takaisin nopeammalla aikataululla?

Laina on aina mahdollista lyhentää sitä alkuperäistä aikataulua nopeammin tai maksaa pois kokonaan. Jos haluat lyhentää lainaa nopeammin, kannattaa ensin tarkistaa lainanmyöntäjältä miten tässä tilanteessa toimitaan.

Lainanhaku

Voinko täyttää hakemuksen, jos minulla on maksuhäiriömerkintä?

Jos sinulla on luottohäiriömerkintä, et valitettavasti voi saada lainatarjouksia,